Sortera virket på bästa sätt

Om ditt företag befinner sig inom industribranschen avseende trä är det avgörande med effektiv sortering av virke. Under sorteringsprocessen är framförallt parametrar som styvhet, hållfasthet och även densitet viktigt att ta hänsyn till. Inte minst hållfasthet är viktigt eftersom sorteringen är baserad på den parametern inom ramen för hållfasthetssorterat virke. Det är ett klassificeringssystem som har utvecklats i Norden och Europa.

I dagsläget har den tekniska utvecklingen kommit långt och innovationer finns som både kan sortera virke snabbt och till en lägre kostnad jämfört med äldre versioner av sorteringsmaskiner. Därmed satsar många inom virkesbranschen på att ta steget in i framtiden vilket ger stora fördelar.

Få kostnadseffektiv sortering

För er som befinner sig på en konkurrensutsatt marknad med många aktörer som tävlar mot varandra är det viktigt att vara kostnadseffektiv. Om du investerar i innovativa maskiner kan du dra nytta och vinna marknadsandelar.

Det finns olika innovativa sorteringsmaskiner på marknaden och två varianter som blivit populära är Dynagrade och Precigrader. De sticker ut då de kan ge ditt företag precisionsinriktad mätning av styvhet, vilket framförallt är fundamentalt i en framgångsrik sorteringsprocess. Ditt företag kan lära sig mer om de innovativa maskinerna och få bra hållfasthetssortering med Dynagrade.